سو اتا الکترومغناطیسی تو هسه و فوتون جا بسات بهیه که حیوونا و آدم و دیگر موجودای چش جا بدی بونه. سو اون گدر که اتا جسم ره خینه گردنه. سوی سرعت، خلاء دله ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ متر هر ثانیه هسه.

بدیَنی‌سودچی‌ین

بدینی‌سوی هفتا رنگ جا بسات بهیه که به‌ترتیب سرخ، نارنجی، زرد، سوز، کهو، نیلی، ونوش هسنه. بدینی‌سوی طول موج ۳۸۰ تا ۷۴۰ نانومتر هسه که فراسرخ (ونه طول موج سرخ رنگتون کمتره) و فراونوش (ونه طول موج ونوش رنگتون ویشتره) میون دره. سه‌تا سو یعنی کهو، سرخ و سوز ِقاطی بین جا اسپه سو بسات بونه.