سمسم ِخیابون که ونه اصلی نوم سمسم استریت (انگلیسی جه: Sesame Street) بی‌یه، اتا آمریکایی سریاله که کارتونی و وَچه‌گونه هسته و ونجه تا اِسا ۴۱۸۶ قِسمت پخش بیّه. این برنامه تربیتی هسته و وچون ِوسّه آموزنده‌ئه.

سمسم ِخیابون
تَنِک‌کر کلمبیا پیکچرز
تنک بیّن گادِر ۱۰ نوامبر ۱۹۶۹- تاسا
کشور امریکا
زوون انگلیسی

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سمسم استریت خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • عربی ویکی‌پدیا