سلطون بن سلمان بن عبدالعزیز آل‌سعود

شاهزاده سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز اولین مسلمون، شاهی نژاد و عربی بی‌یه که سال ۱۹۸۵ دیسکاوری فضاپیما جه فضانورد بیّه و آمریکا جه بورده فضا درون.

Sultan Salman Al-Saud.jpg

منبعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا
  • سعودی عربستون ویلیام گودوین.

وابسته جستاروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که سلطون بن سلمان بن عبدالعزیز آل‌سعود خَوری دَره ره پیدا هاکنین.