سعیدالعلمای لاریجانی اتا آملی شاعر، نویسنده، خَیِّر و مِلّا بی‌یه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۶۸۰.