سازه یا سازه کتین اتا وسیله هسه که تمیز هاکردنسه وره کار زننه. معمولا ونه همراه آتش‌کش هی کار زننه.

سازه روشی

سازه کتین ره گنیماسازه (سازه واش) جا سازننه و وه ره سازه خلال عوضی کار زننه.مازرون دله ونه بروتن اصلی محل بابل و امیرکلا هسه.

بن‌مایه دچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کایرون، « جارو » ، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (هارشی‌بیه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸).