شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: سرخ چنک.
شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: پس پلیک.
زیک

African Pied Wagtail
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: رسن‌دارون
رده: پرنده‌ئون
راسته: میچکامونائون[۱]
خانواده: زیکون[۲]
سرده: Motacilla

زیک یا زیگ (فارسی جه: دم‌جنبانک) اتا پچوک پرندوئه که ویشته خاکستریه و پرچین دله کالی سازنه. ونه دِتا بال بِن سرخه. ونه ونگ خله خاره و گانّه که غمگین صدا دانّه.

ادبیات دلهدچی‌ین

زیک مازرونی ضرب‌المثل، اصطلاحات و شعرون دله خله حضور دانّه. فی‌المثل اینتا کچیک پرنده مشهوره که ترسنیک هسِّه و همینتا وسه ترسنیک آدمون ره «زیک زله» گننه یا نیما یوشیج، روجایِ کتاب دله گانه:

زیک‌زا بییمو که چک نده تلی ره سبورا بییمو که دوست نانّه ولی ره
هلی‌دار بییمو سِه هاکنه هلی ره میچکا بییمو که دپوشه کالی ره

نگارخنهدچی‌ین

منبعدچی‌ین

  1. Passeriformes
  2. Motacillidae