زاکری تیلور (انگلیسی جه: Zachary Taylor) متحده ایالات آمریکای ۱۲اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که شونزهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا ویگ حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۴۹ تا ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، میلارد فیلمور ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب ویگ دله دیّه.

زاکری تیلور
Zachary Taylor
زاکری تیلور ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۴۹ تا ۹ ژوئیه ۱۸۵۰
ترتیب ۱۲اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) میلارد فیلمور
سیاسی جناح ویگ حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین