میلارد فیلمور (انگلیسی جه: Millard Fillmore) متحده ایالات آمریکای ۱۳اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که شونزهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا ویگ حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ تا ۴ مارس ۱۸۵۳ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دله دیّه.

میلارد فیلمور
Millard Fillmore
میلارد فیلمور ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ تا ۴ مارس ۱۸۵۳
ترتیب ۱۳اُمین نفر بی‌یه
سیاسی جناح ویگ حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین