روه تای وو آتا سیاستمدار هسته که میون سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ جنوبی کره دله رئیس‌جمهور بی‌یه. وه نظامی هم بی‌یه. [۱]

روه تای وو
노태우
شناسنومه
کامل نوم روه تای وو
بزاروز ۴ دکامبر ۱۹۳۲
بزاجا دالسونگ، جنوبی کره
بمردن تاریخ روه تای وو
همسر کم وک-سوق
سیاسی اطلاعات
سمت کره‌ی رئیس جمهور
۲۵ فوریه ۱۹۸۸ تا ۲۵ فوریه ۱۹۹۳ اند ۱۹۹۳
روه تای وو با چارلز پرست استثت

منابعدچی‌ین