دلو برج (به عربی: برج الدَّلو)، یازدهمین برج منطقةالبروج.

دلو برج علامت
دلو برج شمایل