خِــدا ئه‌ت برتر وجود هسته گه بعضی دین‌ئون گننه که وه دِنیا ره دِرِست هاکرده.

اهورا مزدا پادشاهی حلقه ره دنه اردشیر بابکون

بن‌مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «God»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۳۹۶ آذر ۱۸).