حسن شهباز اتا بابلی مترجم بی‌یه که ات‌خله کتاب من‌جمله «سرگذشت»، «بر باد رفته»، «ربه‌کا»، «افسانه‌های اپرا» و... ره فارسی وسّه وَردِگاردنی‌یه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات مازندران. ساری، ۱۳۷۸. ISBN ‎۹۶۴۵۷۰۴۱۵۴.