حدیث دهقان (بزائهٔ ۱۳۶۸ بهمن ۲۹– کرمون) ئه‌تا ایرونی ترانه‌سِـــرو هسته. وه ۲۱ سالگی جه تاسا حرفه ای ترانه سِـــرونه.[۱]

حدیث دهقان
شخصی معلومات
بزا-روز
۱۳۶۸ کرمون
ملیت


همکاری‌ئون

دچی‌ین

وه خله از سرشناس خوننده‌ئون وه ترانه بسروسته.[۲]

بن‌مایه

دچی‌ین