جعفرآباد، روستائی هسه از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران.

جعفرآباد
Map
اداری تقسیمات
کشور
اوستان
شهرستون
بخش
دهستون
جورته تقسیمات
جمیعت
سرجمع
۵۰۷ نفر

جمعیت دچی‌ین

اینتا روستا، دهستان هرازپی جنوبی دله قرار داینه و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ونه جمعیت ۵۰۷ نفر (۱۳۸خانوار) هسه.[۱]

منابع دچی‌ین