ترومبا یا تروموا (انگلیسی جه: Tramway, Tram) اتا تی واگون هسه کا خت (خیابون) ریلئون سر جه شنه . ترومبائون وونه کا شهردلئی و شهر جه دیا (بریمی) ووشه. . ترومبا مهمولا سبوکتر هسه و کیتاتر هسه عادّی رجشوئون جه دیقا نوونه باتن ترومبا و عادّی رجشوئون فرق چیشی هسه . ممکنه کا ترومبا بتنده عادی رجشوئون ریل سر جه دی بوره .

گلد کوست، استرالیا ترومبا
برلین، آلمون ترومبا
تنریف، ایسپانیا ترومبا

پیدر پشوئون: دچی‌ین

منبعون دچی‌ین

ویکی‌پدیای کارزنون، «Tram»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۸ شهریور ۱۳۸۹).