برونته ددائون یا برونته خاخرون (انگلیسی جه: Brontë familyشارلوت برونته (‎۱۸۱۶ – ۱۸۵۵)، امیلی برونته (‎۱۸۱۸ – ۱۸۴۸) و آن برونته (‎۱۸۲۰ – ۱۸۴۹)، سه‌تا بریتانیایی خاخر بینه که وشون کیتابون میلادی ِنوزدهم ِقرن ۴۰ و ۵۰ دهه‌ئون منتشر بئینه و وشون آثار انگلیسی ادبیات ِمفاخر جه هاسه.

برونته خاخرون

بن‌بنویشتدچی‌ین

ویکی‌پدیای کارزنون، «برونته ددائون»، اینگیلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ).