باتاویان جمهوری (فرانسوی جه: République Batave) اتا دست‌هِنیشت حکومِت بی‌یه که هلند هفت‌تا متحده جمهوری ِجایگزین بیّه. این دولِت 19 ژانویه 1795 اعلام بیّه و 5 ژوئن 1806 رِقِد بورده و ونه عَوِض اتا پادشائی هلند دله بساته بیّه.

باتاویان جمهوری
Bataafse Republiek
République Batave
فرانسه‌یِ دست‌هِنیشت

1795–1806
پرچم Maiden
شعار
Gelykheid, Vryheid, Broederschap
"برابری, آزادی, براری"
Location of باتاویان
باتاویان جمهوری
پایتخت لاهه
زبان‌(ها) هلندی و فرانسوی
دولت انقلاب ِجمهوری
اجرایی حکومِت
 - 1795 باتاویان جمهوری انقلابی کمیته
 - 1795–1796 States-General
 - 1796–1798 ملّی مجلِس
 - 1798–1801 اجرایی مقوم‌ئون
 - 1801–1805 دولِتی شورا
 - 1805–1806 Rutger Jan Schimmelpenninck
دوره تاریخی Revolutionary Wars
 - باتاویان انقلاب 19 ژانویه 1795
 - لاهه پیمون 16 مه 1795
 - هلند پادشائی 5 ژوئن 1806
جمعیت
 - حدود ۱۷۹۵ ۱٬۸۸۳٬۰۰۹[۱] 
 -  حدود ۱۸۰۶ ۲٬۱۷۸٬۰۰۰[۲] 
پیل یکا گیلدر

ناپلئون بناپارت وقتی هلندِ مردمی حکومِت ره مسلحونه مبارزات دله شکست هِدا و این کشور ره بَییته، باتاویان ِدولِت ره تشکیل هِدا و وشون ره مِزراب بی‌یشته تا ونه حکومِت ره قبول دارِن و ونجه برارونه پیمون دَوِندِن.[۳]

این حکومِت با اون‌که خله کم عُمر هاکرده و استقلال زیادی نِداشته، ولی تأثیرات مهمی هلند تاریخ ِسَر بی‌یشته. فی‌المثل این جمهوری ِتأسیس گادِر بی‌یه که هلندِ اولین اساسی قانون بَنویشته بیّه و هلندیون دموکراسی ره توجه هاکردنه.

منابع دچی‌ین