محمد انور السادات مصر سومین رئیس جمهور بی‌یه که ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ تا زمانی ترور بیی‌یه، حکومت کارده (۶ اکتبر ۱۹۸۱). وه جمال عبدالناصر معاون بی‌یه و ونه په حکومت سر برسی‌یه.

Anwar Sadat cropped.jpg
شناسنومه
بزائنی‌روز ۲۵ دکامبر ۱۹۱۸
بزائن جا منفی، Egypt flag 1882.svg مصر
بمردنی‌روز ۶ اکتبر ۱۹۸۱
بمردن جا قاهره، Flag of Egypt (1972–1984).svg جوموری موتحده عربی
همسر اقبال عفیفی
احسان مادی
جهان سعادت
وچون ۷
دین اسلام
اطلاعات سیاسی
تاریخ ریاست ۱۹۷۰ - ۱۹۸۱
ترتیب ۳مین رییس مصر دله
پیش از حسنی مبارک
پس از جمال عبدالناصر
جناح سیاسی اتحادیه سوسیالیست عربی
پستای دیگه معاون رییس جمهور (۱۹۸۰–۱۹۸۱)

منابعدچی‌ین