العارضیه (به عربی: العارضیة) اتا شهر نوم هسته که کویت دله دره. اینتا شهر فروانیه استان دله هسته و ونه جمعیت ۳۷٫۳۶۳ نفر هسته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین