اتحادِ موجستمه (انگلیسی جه: Statue of Unity) دنیای گتترین موجستمه هسته که ونه بلندی ۱۸۲ متر (۵۹۷ فوت)هسته.[۱] این پیکره ره به افتخار والابای پاتل بساتنه و گجرات ِایالت دله هسته. پیش از این بودای معبد بهار موجستمه گتترین پیکره بی‌یه.

منابع دچی‌ین

{{{1}}}

  1. "Gujarat: Sardar Patel statue to be twice the size of Statue of Liberty". CNN IBN. 30 October 2013. Retrieved 30 October 2013. Ashwani Sharma (1 November 2014). "14 Things You Did Not Know about Sardar Patel, the Man Who United India". Topyaps. Retrieved 16 May 2014.