آمبرولائوری (گرجی جه: ამბროლაური) اتا شهر نوم هسته که گورجستون دله دره و ونه جمعیت ره ۲۰۰۹ سرشماری گادِر ۲٬۴۰۰ نفر اعلام هاکرد بینه.

آمبرولائوری
Map
نوم
رسمی نوم
ამბროლაური (گرجی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
محلی نوم
ამბროლაური (گرجی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
مرکزیت
جوغرافی ویژگیون
گتی
۱٫۶ km² ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
بلندی
۵۵۰ متر ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۲٬۰۱۵[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
رسمی زوون
پُستی کد
0400 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
تلفن پیش‌شماره
995 439 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
615776[۲] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وبسایت
خاخِربخوندست شهرون
دِ گالی شهرون
لازدییای (fa) ترجمهRača (en) ترجمهMagreglio (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

منابع

دچی‌ین
  1. نشانی اینترنتی: http://pop-stat.mashke.org/georgia-cities.htm.
  2. ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.