آلاسکا دریا مونا شمالی آمریکا دله دره. اینتا دریا مونا آلاسکا ایالت دله دره که اینتا ایالت اتا از موتحده ایالات ایالت هسه. آلاسکا دریا مونا آروم اوقیانوس او پیش بموئن جا درست بیه.

آلاسکا دریامونا
Gulf of Alaska (اٮنگٮلیسی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی
مختصات
جزء
کشور
اداری تقسیمات
Map
ئو خَوِری
نوع
روخنه مصب
Copper River (en) ترجمهAlsek River (en) ترجمهSeal River (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

منابع دچی‌ین