آفریقایی فرانک یا فرانک سی‌اف‌ای (فرانسوی جه: Franc CFA)‏ اتا پیل یکا هسته که 12تا آفریقایی دولت ونجه استفاده کانّه. این کشورون فرانسه‌ی ِسابق ِمستعمره‌ئون هستنه و وشون جمع دله فقط بیسائو گینه هسته که پرتغال ِمستعمره بی‌یه و استوایی گینه که ایسپانیای مستعمره بی‌یه.

کشورونی که آفریقای فرانک جه استفاده کانّه
     میونی آفریقای فرانک
     غربی آفریقای فرانک

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  • عربی ویکی‌پدیا.