آتنا (به یونانی: Άθηνά, Athēnâ، یا Ἀθήνη, Athénē)، یونان، الههٔ نگهبان آتن و ایزدبانوی خرد، فرزانگی و جنگ است و ایزدبانویی باکره، زئوس و متیس (تیتان تامل) می باشد.

اساطیر یونان باستون
آتنا، نقاشی پیکرهٔ آتنا که در موزه لوور نگهداری می‌شود.
آتنا
یونانی: Άθηνά
فرانسوی: آتنا
عنوان: الههٔ حکمت و حامی جنگ
جنسیت: مؤنث
پییر: زئوس
مار: متیس
همسر: پرومته به عنوان معشوق
کنارهکتن: از پیشانی زئوس
بمردن: نامیرا
تروا دله: بزرگ‌ترین پهلوان یونانیان در جنگ
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

پانویسدچی‌ین

منابعدچی‌ین

جستارهای وابستهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آتنا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.