.gov اتا اینترنتی دامنه هسه که دولتی سازمانون وه ره کار زننه.