جام ِنماد که اتا گل واری‌ئه و ونه ولگون میزبانون پرچم رنگنه

اروپا ملتون جام ۲۰۱۲ یا یورو ۲۰۱۲ اتا فوتوالی تورنمنت بی‌یه که ۸ ژوئن تا ۱ ژوئیه سال ۲۰۱۲ لهستون و اوکراین ِکشور دله برگزار بیّه. ۱۶ تیم این دوره کا کاردنه. لهستون و اوکراین هم میزبان بیّن وسّه مسابقات دله درنه. ۱۴ تیم باقی‌بموندسته مقدماتی کائون دله جه بِمونه. ایسپانیا این مسابقات ره قهرمون بَیی‌یه.

تیم‌ئوندچی‌ین

ورزشگاه‌ئوندچی‌ین

ورشو پوزنان گدانسک وروتسواف
ورشو ملی ورزشگاه
ظرفیت: ۵۵٬۹۲۰[۱]
پوزنان شهری ورزشگاه
ظرفیت: ۴۶٬۶۷۶[۲]
پی‌جی‌ئی آرنا
ظرفیت: ۴۳٬۶۰۸[۳]
وروتسواف
ظرفیت: ۴۲٬۷۷۱[۴]
       
 
کی‌یف دونتسک خارکوف لووف
المپیسکی
ظرفیت: ۷۰٬۰۵۰[۵]
دونباس آرنا
ظرفیت: ۵۱٬۵۰۴[۶]
متالیست
ظرفیت: ۳۸٬۶۳۳[۷]
لووف آرنا
ظرفیت: ۳۳٬۴۰۰[۸]
150px 150px

منابعدچی‌ین