يه شنبه يا يك شنبه در اكثر كشور هاي اسلامي دومين روز كاري هسه.كه قبل از اون شنبه و بعد از اون دوشنبه هسه.تقريباً تمام كشورهاي جهان به غير از كشور هاي مسلمان روز تعطيلي هسه همچون جمعه براي كشور ما ايران.