گت آلفرد (متولد ۸۴۹ - دربگذشت ۸۹۹میلادی)، ۸۷۱ تا ۸۹۹ میلادی سال، وسکس شاء، انگلستان جنوب غربی دله بیه.

گت آلفرد
آنگلوساکسون‌ئون شاء
Statue d'Alfred le Grand à Winchester.jpg
زمون ۸۷۱-۸۹۹
تاج بی‌یشتن روز ۸۷۱
بزائنی روز ۸۴۹
بزائن ِجا سلطنتی کاخ، وانتج، آکسفوردشایر، Flag of England.svg انگلیس
بمردن ۸۹۹ (در سن ۵۰ سالگی)
بمردن ِجا وینچستر، همپشایر، Flag of England.svg انگلیس
قبر وینچستر، همپشایر
پیش از ادوارد (پییر)
پس از اتلرد
همسر Ealhswith
سلسله وسکس
پیـِر اتلولف
مار Osburga Oslac

وه اتلولف وچه بی‌یه. پیش از وه، ونه برابر اتلرد، انگلوساکسون‌ئون شاء بی‌یه.

گت آلفرد وسکس و ونه کناری حکومت‌ئون اتحاد داشتن وسه خله زحمت بکشی‌یه. ۸۷۱ میلادی سال گدر، وه بتونسه دانمارکی‌ئون حمله جلو ره بیره.

انگلیسی‌ئون وه ره فروتن و صبور حاکم دونسنه و ونه وسه احترام قائل بینه. بعد ونه بمردن، انگلیس اوضاع دباره آشفته بیه.


منبعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که گت آلفرد خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • عزت الله نوذری. اروپا در قرون وسطی. انتشارات نوید شیراز، ۱۳۸۷.