شاید شمه منظور کینگِسو جه اتی چی دیگه بائه که وچون ِراه بوردن ره گانّه. این مقاله اون موضوع خَوِری نی‌یه.

کینگ‌سو اتا نوع حشره هسته گه ونه کینگ، سو دنه. هرچند ویشته وه ره با نوم «کرم» اشناسنّه ولی این حشره، سوسک زیرمموعه بشمارده وونه. این نور کارکرد، اتا دفاعی سیستم هسته.

Luciola4 crop.png

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، « Firefly » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶).