کیانوش سنجری (بزابئی ۲۱ هره ما ۱۴۹۴تهرون دله) اتا ایرانی دانشجویی فعال، وبلاگ‌نویس ئ=و آزات روزنومه نگار هسه که موتحده ایالات دله نیشته ئو چن بار دستگیر ئو زندونی بیه.