کیانا سادات حسینی (2009-2016) که وه ره رسانه‌ئون دله کیانا کوچولو و کیانای نیشابور هم گاتنه، اتا هفت‌ساله کیجا بی‌یه که ۲۵ شهریور ۱۳۹۵/ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶م پنج‌شنبه صِوی وه ره بلند هاکردنه و وه ره تجاوز هاکردنه. حمله‌کرون ونه خانواده جه بینه. ونه قاتل ره دِ-سه هفته بعد ملأعام دله دار بزونه.

منابعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای فارسی