کَمِل بفارسی کاه بینج آلم و یا گندِم آلم ر گننه.کمل ر برای خوراک دام خصوصآ گو استفاده کننه.کمل در هنگام بکوبستن خرمن بدست اینه .در قدیم کمل علاوه بر اینکه خوراک دام بیه برای درست کردن کاهگل که در ساختن دیوار مفید بیه استفاده کردنه.

کمل ِخارجی خرمن.

انواعدچی‌ین

کمل‌ها با توجه به شه منشأ چند نوعنه:

  1. نخد کمل
  2. بینج کمل
  3. گندِمِ کمل
  4. مرجی کمل
  5. جو کمل

با روی هم قرار هیتن دوسِه‌های کمل، «کمل کوفا» یا «کمل کوپا» درست بونه که محلی هسه که کمل نگاه داری بونه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که کمل خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • انگلیسی ویکی‌پدیا