کسی ایرانی بامشی‌ئون خبر ره ندارنه

کسی ایرانی بامشی‌ئون خبر ره ندارنه (پارسی جه: کسی از گربه های ایرانی خبر نداره) اتا ایرانی فیلم بساته ی بهمن قبادی و به تهیه کنندگی وایلد بانچ هسته که سال 2009 میلادی دله اکران بهی‌یه. فیلم دورنمایی از ایران دله  و ونه وچونای فعالیت های زیرزمینی ره نمایش دنه.

اینتا فیلم جایزه ی ویژه ی هیئت داورون جشنواره فیلم کن ره قسمت نویی نگاه جه بورده.

پلاتدچی‌ین

فیلم دِتا جوونای موسیقیدون زندگی ره دنبال کانده و همینتی که وشون خواننه بورن اتا گروه موسیقی تشکیل هادن تصمیم گیرن‌نه که ایران دله جه در بورن، درست زمونی که اتی توم بهی‌یه و وشون زندون دله جه آزاد بهی‌نه.

بازیدچی‌ین

  • حامد بهداد
  • اشکان کوشان‌نژاد
  • نگار شقاقی

منابعدچی‌ین