کرون اتا پیل یکا نوم هسه که قدیم دله چن تا اروپایی کشورون پیل یکا بی‌یه. بعضی این کشورون جه اسا شه پیل یکا ره یورو هاکردنه. چنتا کشور که وشون پیل یکا هَنتا کرون هسه:

کشور پول ِیکا: کرون
Flag of Estonia.svg استونی استونی کرون
Flag of Slovakia.svg اسلواکی اسلواکی کرون
Flag of Iceland.svg ایسلند ایسلند کرون
Flag of the Czech Republic.svg چک جمهوری چک کرون
Flag of the Faroe Islands.svg فارو فارو کرون
Flag of Denmark.svg دانمارک دانمارک کرون
Flag of Sweden.svg سوئد سوئد کرون
Flag of Norway.svg نروژ نروژ کرون