کرواسی بیست تا ایالت دارنه ولی وه ره چارتا تاریخی ناحیه جه هم رَسِد هاکردنه که .چارتا گتِ تاریخی ناحیه و چنتا پچوک‌ته منطقه هستنه که تاریخی مبنا دارنه. این نواحی اینان هستنه:[۱] These are further divided into other, smaller regions.

تاریخی نواحیدچی‌ین

نشون نوم جا توضیح
  کرواتیا ناحیه   کشور مرکزی بخش هسته.
  دالماتیا   جنوبشرقی ساحلی ایالات
  اسلاونیا   شمالشرقی بخشون که دریا جه راه ندارنه.
  ایستریا   اتا جزیره‌مونا که ایتالیایی فرهنگ دارنه.

منابعدچی‌ین

  1. Stallaerts, Robert (2009). Historical Dictionary of Croatia. Scarecrow Press. p. 4. ISBN 081087363X.