پرل هاربر (انگلیسی جه: Pearl Harbor) اتا بندر بی‌یه که مجمع‌الجزایر هاوایی دله دیّه.

پرل هابر، فورد جزیره وسط کَته.
پرل هاربر

این بندر اونتا سه معروف بیّه که کامی‌کازه‌ئون وه ره تش هدانه و این کار په، جهونی جنگ دوم دله آمریکا هم شرکت هاکرده.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

  • فرانک ال. شوئل، «آمریکا چگونه آمریکا شد؟»، ابراهیم صدقیانی، (انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۸۳)، چاپ سوم