پاپلی

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
چله: بندلینگون
رده: پاپلی
راسته: پولک‌بالون

پاپلی اتا بئو هسه کا پرواز کنه و ونه بال تیپ‌تاپلی هسه و انه خجیر هسه کا خله‌هایسه ونه دمال هاکردن اتا تفریح حساب بونه.

گت بیندچی‌ین

پاپلی دیّن چارتا مرحله داینه:

  1. گت پاپلی مرغنه کنه.
  2. مرغنه جا لارو در انه. اینتا مرحله لارو انه ولگ خینه کا بعدی مرحله وسه آماده بووشه.
  3. پله سازنه و بدون اینکه هچی بخره ونه دله دره.
  4. گت پاپلی پله جا در انه و بال داینه.

بن‌مایهدچی‌ین

ویکی‌پدیای کایرون، «پروانه»، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (هارشی‌بیه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸)