پارک گون های آتا کره‌ای سیاستمدار هسته که میون سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ جنوبی کره دله رئیس‌جمهور بی‌یه. وه اولین زنی هسته که کره و آسیای شرقی کشورون دله این مقوم جه برسی‌یه. پیش از وه تموم کره‌ی رییس‌جمهورون این کشور ِجنگ گادر زنده بینه و جاپون حمله ره یاد نکارد بینه.[۱]

پارک گون های
박근혜
Park Geun-hye presidential portrait.png
شناسنومه
کامل نوم پارک گون های
بزاروز ۲ فوریه ۱۹۵۲
بزاجا دائگو، کره جنوبی
بمردن تاریخ پارک گون های
سیاسی اطلاعات
سمت رئیس جمهور
۲۵ فوریه ۲۰۱۳ تا ۱۰ مارس ۲۰۱۷

منابعدچی‌ین