ویکی‌پدیا:تراگنجانش

تراگنجانش عموماً به عمل ِ شامل‌شدن محتویات یک سند در سند دیگر گفته می‌شود. در مفهوم ویکی‌پدیایی، این گزینه در مواقعی به‌کار می‌رود که محتویات یک صفحه، با به‌کارگیری شابلونهای مدیاویکی و بدون اینکه در صفحات مختلف تغییری ایجاد شود، در آن صفحات نشان داده شود. ویکی‌پدیا:تراگنجانش/تراگنجانش چگونه کار می‌کند؟

ریشه‌شناسی دچی‌ین

نخستین کاربرد واژهٔ تراگنجانش را به تد نلسون نسبت داده‌اند.