قرون وسطی (سده‌های میانی یا قرون میانی) به دوره‌ای از تاریخ اروپا از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی را گوننه. این دوران با سقوط امپراتوری روم غربی آغاز بئی‌یه و با آغاز دوران رنسانس و عصر کاوش‌ها پایان بئی‌ته.