وَلِنتاین مسیحیت و غرب دله روزی هسته که مردِم ونه شه عشق ره سِراق هادِن. این روز هر سال ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) انجام وانه.

اتا کارت پستال که سال ۱۹۰۰ میلادی شِنه.

اتا کشیش به نوم والنتاین ِوسّه قدیم کاتولیکون مراسمی گیتنه که کم‌کم تبدیل بیّه به این جشن. ولنتین ِامروزی مراسم روم و مسیحیت ِتاریخ جه ریشه گینه. [۱]

نگارخنهدچی‌ین

پانویسدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ولنتاین خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  1. «Valentine's day». history.com. هارشی‌یه بیی ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ گادِر.