وایومینگ (انگلیسی جه: Wyoming) اتا ایالت نوم هسته که متحده ایالات امریکا دله دره. این ایالت غربی ِمنطقه دله دره و ونه نیشتنگا شاین، وایومینگ هسته. این ایالت ۵۷۶۴۱۲ نفر جمعیت دانّه و ونه گتی ۲۵۳۳۳۵ کیلومترمربع هسته. این ایالت تاریخ ۱۰ ژوئیه ۱۸۹۰ دله، متحده ایالات آمریکایِ ایالت بگردسته و اسا ونه گت‌ترین شهر شاین، وایومینگ هسته.

وایومینگ
Wyoming
ایالت وایومینگ پرچم وایومینگ ِایالتِ نشون
وایومینگ پرچم وایومینگ نشون
وایومینگ ِنقشه، متحده ایالاتِ نقشه سَره میِّن هسته
وایومینگ ِنقشه، متحده ایالاتِ نقشه سَره میِّن هسته
نیشتنگا شاین، وایومینگ
گت‌ترین شهر شاین، وایومینگ
منطقه غربی ایالات
زوون انگلیسی زوون
گتی 
 - کیلومتر مربع جه ۲۵۳۳۳۵
خاشک جائون ِگتی 251470
ئویِ میزان 720 (۱٬۸۶۵)
جمعیت 
 - سرشماری ۲۰۱۲ ۵۷۶۴۱۲
 - ناخالص تولید  ۳۸٬۲۰۰
تاریخ ملحق
بینّ متحده ایالات جه
 
۱۰ ژوئیه ۱۸۹۰
ایالتِ اختصاری حرف WY
وب‌گاه رسمی ایالت www.WY.gov

منابع

دچی‌ین

بیرون بگردستن

دچی‌ین