گیلاس

هلی‌کاک
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
رج: گیاهان گلدار
رده: دولپه‌ای‌ها
راسته: گل‌سرخ‌سانان
خانواده: گل‌سرخیان
سرده: پرونوس
زیرسرده: Cerasus

هلی کاک اتی میوه نوم هسته که تابستونی هسته. این میوه دار سرخ و گوشتی هسته و ونه وسط تیم دارنه. ترکیه، آمریکا و ایران ویشترین هلی‌کاک ره تولید کانّه. هلی‌کاک خله خواص دارنه و ونه ولگه و تی‌تی ره هم بنشنه بخاردن.[۱] اولین بار گیلاس جایی میون مازرون دریا تا سیو دریا ونه در بمو بائه ولی قدیم‌تاسا وه ره اروپا دله هم کارنّه.

گیلاس دار

منابعدچی‌ین

  1. [۱]، سایت برگ نیوز