نیو-اینگلند (انگلیسی جه: US New-England states) اتا منطقه خَوِر گانّه که آمریکای متحده ایالات دله دره و اتی جوغرافی-فرهنگی سامون دارنه. این ناحیه شامل ایالتون رود آیلند، کنتیکت، ورمونت، ماساچوست، مین و نیو همپشایر وانه. قرون هیوده تا نوزدهم این منطقه آمریکایِ مهمترین اقتصادی و ادبی ناحیه بی‌یه.

نیو انینگلد ِسامون

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا