ونه راستکی نقاشی که ونه ریکا دکشی‌یه.

نوسْتِرآداموس شابلون:به فرانسوی (بزائه ۱۴ یا ۲۱ دسامبر ۱۵۰۳-بمرده ۲ ژوئیه ۱۵۶۶) که ونه راستکی نوم میشِل دی نُسْتْرِدام (Michel de Nostredame) اتا فرانسوی عطار و پیشگو بی‌یه. هنتا هیچ اتفاقی نکته که پیش از پیش‌بموئن، بارِن نوسترآداموس وشون ره پیش‌بینی هاکرده. ولی خله چی‌ئون ره بعد اینکه اتفاق دکته، گانّه وه پیش‌بینی هاکرد بی‌یه.

منبعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا