نوسْتِرآداموس (فرانسوی جه: Nostradamus) (بزائه ۱۴ یا ۲۱ دسامبر ۱۵۰۳-بمرده ۲ ژوئیه ۱۵۶۶) که ونه راستکی نوم میشِل دی نُسْتْرِدام (Michel de Nostredame) اتا فرانسوی عطار و پیشگو بی‌یه. هنتا هیچ اتفاقی نکته که پیش از پیش‌بموئن، بارِن نوسترآداموس وشون ره پیش‌بینی هاکرده. ولی خله چی‌ئون ره بعد اینکه اتفاق دکته، گانّه وه پیش‌بینی هاکرد بی‌یه.

ونه راستکی نقاشی که ونه ریکا دکشی‌یه.

منبع دچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا