نوسانگر هارتلی اتا مدار نوسانگر الکترونیکی هسِّه که بسامد نوسان ونه دله با مدار تنظیم رادیویی که شامل اتا خازن و القاکر (سیم پیچ) هسِّه، مشخص بونه یعنی همون نوسانگر LC. اینتا مدار توسط مهندس امریکایی رالف هارتلی سال 1915 میلادی اختراع و ونه جا ثبت بیِّه.

مدار هارتلی کلکتور مشترک

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا