ننی اتا سولاخ هسته که چش عنبیه وسط دره. ننی راهی هسته که سو بیه چش دله. خله حیوونای دله ننی هنّا (اندازه) سوی تندی جا گت و کچیک بونه و اینتا کار ره عنبیه ماهیچه کنه. اینتا عمل اون گدر بونه که سمپاتیک و پاراسمپاتیک عصب تحریک بووشه.

آدم ننی

ننی سیو رنگ هسته چون تقریبا کل سویی که ونه جا رد بونه ره شبکیه گیرنه.

منبعدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کرون، «مردمک»، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۲۳ خرداد ۱۳۹۸)