میلاد ترابی (بزائه ۲۰ خرداد ۱۳۶۴) ئه‌تا ایرونی تنظیم‌کر هسته.[۱] وه خاش کار ره با تنظیم هاکاردن حمید عسگری اولین آلبوم شروع هاکارده. همچنین محمد علیزاده از خوننده‌ئونی هسته گه خله گسترده همکاری میلاد ترابی جه داشته و خاشه ۳ تا از آلبوم‌ئونِ تنظیم ره میلاد ترابی جه بسپارده.

میلاد ترابی

اطلاعات هنرمند
بزائن ۱۳۶۴/۰۳/۲۰
اصالت/ملیت پرچم ایران ایرانی
فعالیت(ئون)
تنظیم‌کر
خوننده

همکاری‌ئون

وه خله از سرشناس خوننده‌ئون وه آهنگ بساته یا وشون آهنگ‌ئون تنظیم ره بدوش داشته.

خونندگی

میلاد ترابی تنظیم پلی، خونندگی هم کانده گه البته این زمینه دله نتنسته تنظیم اندا موفق عمل هاکنه.

  • آلبوم ضربدر دو (۱۳۹۱ اسفند)

بن مایه