میچکا یا میشکا

معمولی میچکا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: طنابداران
رده: پرنده‌ئون
راسته: میچکا‌سانان[۱]
زیرراسته: کرگون آوازخوون[۲]
خانواده: میچکائون[۳]
ایلیگر، ۱۸۱۱
سرده‌ئون

Passer
Petronia
Carpospiza
Montifringilla

میشکا یا میچکا یا جیکا اتا پچوک پرندوئه که شرقی نیم‌کوره دله خله پیدا وونه. مازرون دله اتا رسم دره که وه ره میچکا سو گانه و ونه گادِر میچکای چِش ره سو جه زنّه و ونه است‌هاکردنِ په، تِفِنگ یا نیما جه وه ره کاشنّه.

مرغنه کریدچی‌ین

میچکا اتا فصل مرغنه کری دله دتا تون (2)کمتر مرغنه نلِّنه و 5 تا تون هم بیشتر نیه.


منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا

روسی ویکی پدیا

  1. Passeriformes
  2. Passeri
  3. Passeridae